Ke každé objedávce se snažíme nabízet služby nad rámec zákona. Vše se snažíme řešit lidsky a k Vaší maximální spokojenosti.

U nás máte možnost vrátit zboží do 30 dnů bez udání důvodu

Napište nám na email nebo zavolejte na telefon uvedený v kontaktech a domluvíme se na podrobnostech, tak abychom Vaši zásilku očekávali a nedošlo ke zbytečnému zdržení.

 

 

 

 

 

A abychom drodrželi formální stránku...

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 30 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 30 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Adam Svoboda, se sídlem V Lipkách 869, 500 02 Hradec Králové, identifikační číslo: 02349515, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo faxem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:

Adam Svoboda
V Lipkách 869
500 02 Hradec Králové

Odesilatel / Zákazník:

Vaše jméno a příjmení
Vaše Adresa
Váš telefon a Váš email

Číslo Vaší objednávky (Ale stačí nám jakákoli identifikace, díky které si Vás budeme moci spojit s konkrétní objednávkou)
Datum objednání **** /datum obdržení *****

Oznamuji/oznamujeme, že tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy o nákupu tohoto zboží ****!!! Pokud by nám scházeli jakékoli informace, tak se Vás zeptáme. Špatně formálně sepsané odstoupení od smlouvy není důvodem k jejímu neuznání. Ale jak už jsme zmínili výše - celé nám to staší jednodušeji a méně formálně.