Ke každé objedávce se snažíme nabízet služby nad rámec zákona. Vše se snažíme řešit lidsky a k Vaší maximální spokojenosti.

Pouzdra můžete reklamovat i po dvou letech

Pokud se na pouzdru něco pokazilo, ale už máte po zákonem stanovené době dvou let, stejně se nám ozvěte. Takové reklamace budeme řešit individuálně, ale určitě Vám nabídneme nějakou kompenzaci. Ze zákona máte nárok na reklamování vad zboží po dobu 24 měsíců. My se zavazujeme, že Vaší reklamaci zpracujeme v zákonem stanové době - pokud by se tak nestalo, máte nárok na odstoupení od smlouvy.

 

 

 

 

 

 

 

Formulář pro uplatnění reklamace

Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.

------

Adresát (prodávající):

Internetový obchod:     www.MERRI.cz
Společnost:                        Eliška Petrová
Se sídlem:                          Dvořákova 575, Blatná 388 01
IČ:                                        88091686
E-mailová adresa:           info@merri.cz
Telefonní číslo:                 +420 731 800 878

 

 

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:        

Moje adresa:                             

Můj telefon a e-mail:             

 

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení,

dne (*) jsem ve Vašem obchodě (*) vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat ). Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji o opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů). Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

  1. Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
  2. Číslo objednávky:
  3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
    a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)
  4. Jméno a příjmení spotřebitele:
  5. Adresa spotřebitele:
  6. Email:
  7. Telefon:

 

 

V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

 

                 (podpis)
______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele

 

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží č. (*)